top of page
VING TSUN of WING CHUN?

Eigenlijk zijn alle westerse vertalingen even goed of fout. Zoals bekend, wordt in China waar ons systeem vandaan komt, het alfabet niet gebruikt. Het Chinese schrift bestaat alleen uit karakters. De verschillende schrijfwijzen zijn ontstaan door het vertalen van de

klank van het Chinese karakter naar een westers fonetisch schrift. 

 

Een aantal van die schrijfwijzen zijn: Ving Tsun, Wing Chun, Wing Tsun, Yong Chun. Met de verschillende schrijfwijzen willen de organisaties en scholen meestal aangeven dat zij een andere interpretatie hebben van het systeem. Gewoonlijk gaat het wel om dezelfde oorsprong van het systeem dat Yip (Ip) Man in 1949 naar Hong Kong bracht. 

De eerste en meest bekende schrijfwijze is Wing Chun, maar afgekort naar WC leverde dat reden tot bespotting. Vervolgens werd de schrijfwijze Ving Tsun later bedacht door Yip Man, de leraar van Wong Shun Leung. De Ving Tsun Athletic Association in Hong Kong, die is opgericht in 1967, gebruikte deze schrijfwijze als eerste.

Ving Tsun in Chinese Characters
bottom of page