top of page

GERT-JAN KETELAAR

De Society is in 1981 door hem opgericht. Gezien zijn fascinatie voor Oosterse vechtkunst en de drang om zich daarin te ontwikkelen, kwam hij na het beoefenen van diverse vechtsporten ten slotte bij het Ving Tsun Kung Fu terecht, waarvan de logica hem aantrok. De hoge effectiviteit van het Ving Tsun systeem was voor hem doorslaggevend om het te gaan beoefenen.

gert-jan ketelaar and wong shun leung

Wong Shun Leung en Gert-Jan Ketelaar in 1995

De eerste ontwikkelingen waren voornamelijk gebaseerd op de kennis van Ving Tsun pioniers in Nederland als Rob Vogel sr. en Wang Kiu. Vanaf 1992 besloot Gert-Jan geheel over te stappen op het systeem van Wong Shun Leung nadat hij met hem in contact was gekomen en geïnspireerd raakte door zijn kennis en vaardigheden. Gert-Jan was de eerste Nederlandse trainer die Wong shun Leung leerde kennen en door hem werd onderwezen op trainingsstages in Duitsland. Op uitnodiging van Gert-Jan gaf Wong Shun Leung ook voor het eerst trainingen in Nederland. Deze trainingen brachten een ware revolutie te weeg in de bestaande Ving Tsun scholen.

Wong Shun Leung bracht Gert-Jan in contact met Philipp Bayer uit Duitsland, een van zijn talentvolle leerlingen. Daarop volgde een periode van intensieve training en samenwerking die meer dan 10 jaar heeft voortgeduurd. Daarnaast hebben er interessante kennis-uitwisselingen plaatsgevonden met een aantal gerenommeerde leraren, waaronder Gary Lam, David Peterson, Chan Kim Man, Cliff Au Yeung, John Wong Hong Chung, Ng Chun Hong, Wan Kam Leung en Yuen Yim Keung.

 

Daarbij onderhoudt hij ook contact met andere trainers van het Wong Shun Leung Ving Tsun, waarbij op enthousiaste en open wijze informatie wordt gedeeld met elkaar. In dit kader reisde Gert-Jan ook naar Hong Kong en China. Via research, feedback en testen van trainingsmethoden gaat de ontwikkeling onverminderd door en kunnen studenten nog beter worden getraind.

 

Gert-Jan is altijd geïnteresseerd om in contact te komen met studenten of trainers die willen kennismaken met zijn trainingsmethode. Tenslotte is Gert-Jan een leraar die het individu belangrijk vindt en wil bijdragen in de groei van anderen.

bottom of page