Wong ontmoet Bruce Lee

William was in deze periode goed bevriend geraakt met een andere jongen van zijn leeftijd. Ze gingen er vaak samen op uit naar gevechten, en op een gegeven moment bracht William zijn vriend mee naar de school van Yip Man. Wong Shun Leung ontmoette Bruce Lee toen voor de eerste maal. Het viel Wong op dat toen Bruce Ving Tsun begon te leren, hij helemaal niet zo geïnteresseerd leek, met als gevolg dat hij maar langzaam vooruitging. Hij had ook een neiging naar luiheid. Wong dacht dat als Bruce in de problemen zou komen met een tegenstander of met de wet, hij zou vertrouwen op William of op de connecties van zijn vader bij de politie om hem vrij te pleiten.

Bruce keek altijd op naar William als vechter, en toen William op 18-jarige leeftijd naar Australië vertrok, voelde Bruce zich plotseling alleen en verlaten in een agressieve omgeving. Op dat moment richtte hij zich tot Wong Shun Leung en begon hij het Ving Tsun serieus te nemen.

Toen Bruce zich had aangemeld op de St. Francis Secondary School in Sham Shui Po was het hem gelukt om een aantal klasgenoten over te halen om ook Ving Tsun te leren. Maar toen Bruce zelf van mening begon te veranderen t.a.v. zijn eigen training probeerde hij een manier te vinden om meer trainingstijd los te krijgen bij Wong.

Hij benaderde Wong en vroeg hem om privé-mentorschap. Toen Wong weigerde, vond Bruce een andere oplossing. Hij rende na school naar Wongs huis in afwachting van zijn klasgenoten. Als ze aankwamen om te trainen, troffen ze Lee aan, zittend op de trap, met een teleurgestelde blik in zijn ogen. Hij beweerde dat Wong niet aanwezig was, waarna ze allemaal gezamenlijk vertrokken. Niet lang daarna ging Lee weer terug en kreeg hij uiteindelijk dan toch zijn privé-les.

Andere keren hing hij een briefje op de deur met de mededeling dat er geen les was. Dit briefje haalde hij weer weg voordat Wong naar de deur kwam. Zo had hij nogmaals privé-les. Bruce Lee trainde anderhalf jaar lang bijna elke dag met Wong. In die periode bewees hij een intelligente en vindingrijke leerling te zijn.

Wong Shun Leung

Wong vond dat Lee's sterke punt de Chi Sau-training was. Zijn reflexen waren al zo goed ontwikkeld dat hij in staat was om onmiddellijk te reageren op vrijwel elke kracht bij een aanval van een tegenstander. Lee zou nog veel langer zijn doorgegaan met Wong, maar het lot besliste anders. Uit onvrede over zijn gecompliceerde levensstijl en zijn voorliefde voor vechten besloten zijn ouders hem naar Amerika te sturen om te studeren.