Veranderingen in Ving Tsun

Sinds de dood van Yip Man heeft het Ving Tsun nogal wat veranderingen ondergaan. Wanneer een bepaalde stijl zo populair wordt, is hij gedoemd om mensen aan te trekken die beroemdheid en rijkdom nastreven.

Wong Shun Leung was nogal principieel op dit punt. Hij wist ook wel dat de populariteit van een stijl er vaak voor zorgt dat theorieën van richting veranderen en er nieuwe wegen worden ingeslagen. Hij hoopte echter van harte dat men eerst de oorspronkelijke leer goed begreep voor men er veranderingen in aan ging brengen. Op die manier blijven de beste ingrediënten hopelijk bewaard. Met het oog daarop stemde hij toe om een aantal basistechnieken en theorieën van het Ving Tsun te demonstreren op een videoband (opgenomen in 1983) met de titel Wing Chun, The Science of In-Fighting. De theorie reikt echter veel verder dan op een videoband kan worden vastgelegd.

Over de belangrijke aspecten van het Ving Tsun Kung Fu zei Wong het volgende: Ving Tsun is de wetenschap van het gebruik van de juiste hoeveelheid kracht op het juiste moment om een tegenstander te overtreffen. Om dit doel met zo weinig mogelijk energie te bereiken moeten de bewegingen economischer worden. Vooropgesteld in de basis van het Ving Tsun is daarom economie van beweging. De aanval waarmee in het systeem begonnen wordt, is de stoot, waarbij de hand en onderarm gebogen zijn op het moment van treffen. Er is een zeer goede reden om dit zo te doen, al wordt dit maar door enkele beoefenaren echt begrepen. Een stoot waarbij de arm al (bijna) gestrekt is, laat de kracht van het lichaam van tegenstander terugvloeien via de arm naar je eigen lichaam. Dat veroorzaakt een zekere mate van instabiliteit en de reactietijd wordt ook met een fractie van een seconde vertraagd.

De Ving Tsun-stoot echter creëert een andere uitweg voor de kracht van de tegenstander, namelijk omlaag in de richting van de vuist naar de grond. Op deze manier kan iemand zo hard slaan als hij wil zolang de timing juist is. Chi Sau is een eerste voorbeeld van economie van beweging, aldus Wong.

Wong Shun Leung

Volgens de wet van Newton zal een lichaam stilstaan totdat het door een kracht van buitenaf in beweging wordt gebracht en eenmaal in beweging zal het in beweging blijven totdat het tegengehouden wordt door een kracht van buitenaf. Vechten bevat series zeer snelle bewegingen waarbij krachten op elkaar reageren.