Techniek-denken

Een veel voorkomende vraag die opkomt tussen mensen die vechtkunst beoefenen is of het Ving Tsun Kung Fu beweging X of beweging Y bevat. We noemen dit techniek-georiënteerd denken. Daarmee bedoelen we een denkproces als: 'Wanneer de tegenstander deze beweging maakt, dan kan ik een tegenaanval maken met die beweging.' Een ander voorbeeld van dergelijk denken zijn vragen als: 'Hoe moet ik een bokser, een karate-expert, een aikido-man tegenhouden? Wat moet ik doen tegen Thai-boksen?' Deze manier van vragen kan eindeloos doorgaan. 

In techniek-georiënteerd denken probeer je je voor te stellen welke techniek de andere overtroeft. Ofschoon deze manier van denken noodzakelijk is voor de beginner, zal het uiteindelijk opzij moeten worden gezet om plaats te maken voor meer abstract denken. Probeer je een tegenstander voor te stellen als een kracht die naar je toe komt.
Je hebt basisgereedschap zoals mobiliteit, timing en gevoel voor afstand nodig om met die kracht af te rekenen. 

Een aardige vergelijking is die met de eenvoudige wijze waarop in de natuur bijvoorbeeld een dier aanvalt. Dieren gebruiken algemene ingebouwde vechtprincipes. Evenzo gebruikt men in Ving Tsun algemene principes en begrippen om met iedere tegenstander om te gaan, ongeacht zijn achtergrond. 

Het onderliggende principe is om de tegenstander zo snel te raken als je mogelijk kan. Wanneer je dat economisch doet, dan is de slagingskans het grootst. Zo niet, kom je daar snel achter. Techniek-georiënteerd denken beperkt de mogelijkheden. Het is niet de Ving Tsun-methode die ons beperkingen oplegt, maar eerder onze eigen gedachten. Het is een misvatting dat we in Ving Tsun een beperkte hoeveelheid mogelijkheden hebben en dat het bijvoorbeeld geen Ving Tsun is om een tegenstander vast te grijpen. Zodra je Ving Tsun tot een stijl maakt, word je verslagen door die stijl wanneer je er een slaaf van wordt. 

Om deze reden zei Bruce Lee: 'Have no way as your way and have no style as your style'.
Dit betekent niet dat je tien stijlen door elkaar moet mengen, maar dat je binnen je systeem

Wong Shun Leung in Holland

niet robotachtig moet zijn. Tijdens het trainen van de technieken moet je erg strikt zijn, maar in de praktijk kun je flexibel zijn in het toepassen. 

Een beginner leert Ving Tsun op een zeer gestructureerde, systematische manier. Alle structuren echter worden zelf beperkend en moeten opzij worden gezet ten gunste van het totale vertrouwen op principes en gevoel. 

Een beoefenaar moet leren zijn vaardigheden aan te passen aan iedere soort aanval. Om een staat te bereiken waarin je niet wordt beperkt door een systeem is het een vereiste dat de beoefenaar alle ego opzij moet zetten zodat er gereageerd kan worden op een tegenstander. Het Ving Tsun-systeem kan niet effectief werken tenzij het gebaseerd wordt op ontspannenheid, soepelheid en anticiperen op de bewegingen van de tegenstander.