Jeugdtraining (6-12 jaar)

De jeugdtrainingen geven de jeugd een kans om kennis te maken met Kung Fu en het plezier in het beoefenen van deze vechtkunst. De methode die in de jeugdtrainingen wordt gebruikt is gelijk aan die in de training van de volwassenen, maar is wel aangepast op het niveau van verantwoordelijkheidsgevoel van de jongeren. Ook het tempo waarmee de oefeningen worden afgewisseld ligt hoger bij de jeugdtrainingen.

De trainingen zijn gericht op het eigen maken van vaardigheden die naast het bieden van bescherming in een gevechtsituatie, ook fysieke en mentale ontwikkeling teweegbrengen. Weerbaarder worden en kunnen omgaan met agressie horen daar standaard bij. Het leren om tegen je verlies te kunnen en iets van anderen leren aannemen, komt ook onvermijdelijk in de trainingen voor. En natuurlijk is voor jezelf op kunnen en durven komen erg belangrijk. Dat kan helpen in situaties waarin kinderen op school of op straat gepest worden. Vanuit
het oogpunt van zelfverdediging is het zeker een veiliger gevoel, dat zowel de jeugdige beoefenaar alsmede zijn ouders meer vertrouwen kan geven. 

De energie die kinderen bezitten is vaak onuitputtelijk en we nemen de uitdaging aan deze in een goede richting te sturen. Kinderen die echter niet goed luisteren of de lessen voor anderen willen verpesten, worden niet op de school aangenomen. Het is de bedoeling dat de kinderen zich in de les even lekker kunnen uitleven, maar ook leren te controleren. Door het trainen van de concentratie, lichamelijke conditie, techniek, snelheid, coördinatie, aanvallen en verdedigen wordt het zelfvertrouwen vergroot. En vooral niet vergeten: het is belangrijk dat de kinderen met veel plezier "sporten". 

Sportkleding
Als sportkleding bij voorkeur het T-shirt met het logo, welke is aan te schaffen op de school. Voor de rest een donkere trainingsbroek of korte broek en schone zaalschoenen. 

Jeugdcertificaten
Eind van het seizoen (juni/juli) worden in een speciale les de certificaten uitgereikt.
Ouders zijn daarbij welkom om te komen kijken. Er zijn drie certificaten te verdienen.

             aspirant  beginnende jeugdbeoefenaar (eerste certificaat)  
        pupil basisniveau jeugdbeoefenaar (tweede certificaat)
  junior ervaren jeugdbeoefenaar (derde certificaat)


Trainingsschema
15 Minuten  Warming-up en conditietraining
35 Minuten  Techniektraining, vormtraining en partneroefeningen
10 Minuten  Sparren, zeer gecontroleerd met vrij leren toepassen van technieken

Rond de leeftijd van 12 jaar kan een volgende stap gezet worden naar trainingen van twee uur met oudere leerlingen. De overgang kan geleidelijk worden gemaakt door eerst af en
toe een lesje te wennen en onder goede begeleiding van de trainer en assistenten. 
 

Relevante links

Ving Tsun Jeugd 2013 Gert-Jan Ketelaar Ving Tsun Jeugd 2013 Ving Tsun Jeugdtraining in Hilversum
Ving Tsun Jeugd 2013 Ving Tsun Jeugdtraining in Hilversum Ving Tsun Jeugd 2013 Ving Tsun Jeugd 2013