Dummy

Op zeer korte afstand, waar de meeste stijlen hun toevlucht zoeken in vastgrijpen, worden de Ving Tsun-aanvallen nog veel effectiever. Veel Kung Fu-beoefenaren zien de "Houten Man" of dummy (Ving Tsun-trainingsapparaat) als een ideale manier om de handen en onderarmen te harden en verder niets. Wong herinnerde ons eraan dat het apparaat weliswaar is gemaakt van een harde substantie, maar nog altijd is gemodelleerd naar een man met armen en benen.

Het doel van de dummy is om goede timing in een aanval te ontwikkelen en om te leren gelijktijdig te blokkeren en te stoten vanuit de juiste aanvalshoek. Bij dummytraining staat continuïteit voorop. Een leraar kan al horen of een leerling vorderingen maakt door te luisteren naar hoe hij op de houten man traint. De geluiden alleen al geven een indicatie of de leerling de juiste coördinatie en techniek ontwikkeld heeft die noodzakelijk zijn om de hogere Ving Tsun-vaardigheden te leren.

Er bestaat enige strijd of er in het Ving Tsun ook met de benen wordt aangevallen. Dat heeft te maken met twee dingen: ten eerste zijn zeer weinig Ving Tsun-beoefenaren lang genoeg bij hun leraar gebleven om goed te leren trappen; ten tweede werden de meeste wedstrijden waarbij Ving Tsun-vechters betrokken waren, besloten zonder dat het überhaupt nodig was geweest om te trappen.

Volgens Wong is er geen logische of praktische reden om een leerling te leren trappen voordat hij de handtechnieken op een redelijk niveau beheerst. De reden is dat de handen altijd vrij kunnen bewegen zonder dat dat invloed heeft op de algemene stabiliteit. Maar als een voet de grond heeft verlaten, moet hij uiteindelijk ook weer terug op de grond komen, anders is de tegenstander meteen in het voordeel. Wie stabiel wil blijven, moet het trappen beperkten tot aanvallen onder het middel.

Wong Shun Leung