Curriculum

1. Student (rode logo op het shirt)
2. Senior Student (rode logo op het shirt)
3. Assistant (witte logo op het shirt)
4. Trainer (gele logo op het shirt)

De Ving Tsun Curriculum geeft in grote lijnen het leerproces weer van een beoefenaar bij
de UVTKFS. De omschrijvingen geven enige duidelijkheid welke criteria daarbij worden gehanteerd. Bij ieder niveau hoort een certificaat welke wordt uitgereikt zonder examen.
De trainingperiode, inzet en vaardigheden van een beoefenaar worden als richtlijnen gebruikt. Een beoefenaar kan het curriculum sneller doorlopen wanneer deze door
uitermate veel training en inzet zich sneller ontwikkeld of al zelfstandig als trainer leiding geeft aan een groep. De verantwoordelijkheid die het trainersschap met zich meebrengt ontwikkelt meer ervaring dan het louter trainen als beoefenaar. 
 

Student

Studenten zijn alle beoefenaren nadat ze zich hebben aangesloten bij een school van de UVTKFS. De studenten dragen het T-shirt met het rode logo. Nadat een student zich heeft bekwaamd in de basis van Ving Tsun Kung Fu kan deze het ‘Student Certificaat’ ontvangen van zijn of haar trainer. De trainingsrichtlijn hiervoor is 2 jaar, waarin een student voldoende aanwezig moet zijn geweest. Verder moet een gecertificeerde student de Siu Nim Tau
(1e vorm) correct kunnen uitvoeren, maar ook goede beheersing hebben van de partneroefeningen Dan Chi Sau, Lap Sau, Poon Sau, Seung Ma en Tui Ma. 
 

Senior Student

Na meerdere jaren (trainingsrichtlijn 5 jaar) kan een beoefenaar worden bevorderd tot ‘Senior Student’ middels een tweede certificaat. Van een senior student wordt verwacht wordt dat deze een goede beheersing heeft van Siu Nim Tau, Chum Kiu, Mok Yan Chong (eerste helft), Chi Sau drills, Lap Sau, Go Sau, Sparring, maar ook een theoretisch inzicht
en zelfvertrouwen heeft opgebouwd in het Ving Tsun systeem. 
 

Assistent

In aanmerking voor dit niveau komen personen die een lange periode (trainingsrichtlijn
10 jaar) hebben getraind in alle facetten van Ving Tsun Kung Fu. Derhalve naast de basisvormen ook Biu Gee, Mok Yan Chong, Lok Dim Boon Kwan goed beheersen.
Tevens vaardigheden hebben ontwikkeld in het coachen van medestudenten en assisteren van de trainer bij het lesgeven. De benoeming tot ‘Assistant’ wordt begeleid door het krijgen van een T-shirt waarop het logo in het wit is afgebeeld en het bijbehorende certificaat. 

T-Shirts of the Society

Trainer

We noemen iemand een trainer wanneer deze zelfstandig leiding geeft aan een groep studenten. Om een gecertificeerde trainer van de UVTKFS te worden, moet iemand minimaal één jaar als trainer aangesloten zijn. Daarnaast eigen studenten hebben opgeleid van enig niveau. De benoeming tot trainer wordt begeleid door het krijgen van een T-shirt waarop het logo in het geel is afgebeeld en het bijbehorende certificaat. De trainer dient alle vormen te beheersen (zowel praktisch als theoretisch) en ook de training met wapens tegen elkaar hebben getraind. Een trainer moet over ‘fighting spirit’ beschikken
en dat ook hebben bewezen in sparring. En tenslotte de trainer/coaching vaardigheden machtig zijn. 

► Geïnteresseerd in het trainerschap?